USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs peste 2.500 de locuri. Mai mult de jumătate sunt la buget

by admin

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca scoate la concurs, pentru admiterea din acest an, peste 2.500 de locuri. Dintre acestea, 840 de locuri sunt bugetate şi 797 sunt cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor, se arată într-un comunicat al USAMV.

Din cele 840 de locuri bugetate la nivel de licență, 717 sunt repartizate statistic, 94 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 22 revin absolvenților de licee situate în mediul rural, iar alte șapte locuri sunt destinate candidaților de etnie romă. În oferta educațională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 57 de locuri în total, studii de licență (33, din care 13 cu bursă) și la master (24, 6 cu bursă). 

Înscrierile pentru studiile universitare de licenţă vor avea loc și în acest an, on line și on site, între 12 iulie – 24 septembrie 2021. 

Selecția candidaților USAMV Cluj-Napoca la studiile universitare de licență (pe domenii și programe de studii) se face prin concurs de admitere după media obținută la examenul de bacalaureat (pondere 100%), la Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie (domeniul Zootehnie). La Facultatea de Zootehnie, însă domeniul Biotehnologii, ponderea mediei de bacalaureat va avea 90%, iar acesteia i se adaugă la media finală un eseu motivational (10% pondere). 

De asemenea, spre deosebire de sesiunea de admitere din 2020, la Facultatea de Medicină Veterinară se vor lua în calcul următorii indicatori: linia de studiu în limba romană – media bacalaureat (60%), probă teoretică, test grilă Biologie clasa a XI-a (20%), respectiv probă teoretică, test grilă Chimie clasa a X-a (20%); linii de studiu în limba engleză și limba franceză – media de bacalaureat sau echivalent (90%), iar la aceasta se adaugă experiența în voluntariat în domeniul creșterii și protecției animalelor (cu atestate și/sau recomandări, pondere de 10%).

La linia de studiu în limba română, probele teoretice se susțin on site în etapa de înscriere corespunzătoare, în spații special amenajate din universitate. Dacă înscrierea se realizează on line, aceasta va fi completă doar după susținerea probelor teoretice. 

„Este important de știut că, în situația în care condițiile de biosecuritate nu vor permite deplasarea candidaților, datorită evoluției pandemiei, admiterea la Medicină Veterinară, linia de studiu în limba română, se va face doar pe baza mediei de la bacalaureat. Am trecut cu toții peste un an dificil, cu multe provocări și încercăm în permanență să găsim soluțiile viabile pentru studenții noștri, precum și pentru cadrele didactice și angajați. Așteptăm cu încredere noua generație de studenți la universitatea noastră”, a precizat rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi. 

Oferta educaţională pentru cele 27 de programe de masterat cuprinde 450 de locuri la buget şi 314 de locuri cu taxă. Perioada de înscriere pentru studiile universitare de masterat, în aceleași condiții ca și la licență, este între 12 iulie – 24 septembrie. 

Pentru studiile universitare de doctorat, de asemenea cu înscriere on-line și on site, sunt alocate 78 de locuri, din care 39 cu bursă. 

În total, USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2021-2022, 1.368 locuri bugetate și 1.111 locuri cu taxă.

Admiterea 2021 va avea următorul calendar: 12 iulie – 6 august 2021, sesiunea I de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 24 septembrie 2021, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie – 17 septembrie 2021, sesiune admitere studii doctorale.

Detalii despre admiterea 2021 la USAMV Cluj-Napoca se pot găsi pe site-ul dedicat.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza