Stagii de practică și consiliere profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniile turism și alimentație, mecanică și electric

by Cristina Mihaila

Compania Esco Electric Light urmează să implementeze în perioada următoare proiectul ”Stagii de practică și consiliere profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniile turism și alimentație, mecanică și electric”.

Scopul proiectului presupune creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesionala și pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil în domeniile turism și alimentație, mecanic și electric.

Durata și perioada de implementare a contractului este de 24 de luni (august 2020 – august 2022).

Grupul țintă este format din: 185 elevi din regiunea Nord-Vest, ani terminali într-o unitate de învățământ liceală, profesională sau postliceală cu profil în domeniile țintă.

Participanții au primit informații importante din partea echipei de implementare despre: obiective, activități, rezultate estimate ale proiectului, principalele beneficii acordate elevilor și instituțiilor de învățământ. Aceștia au primit răspunsuri esențiale la toate întrebările pe care au dorit să le adreseze.

Valoarea proiectului ”Stagii de practică și consiliere profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniile turism și alimentație, mecanică și electric” este de 2.358.230,63 lei, cu cofinanțare proprie de 5%.

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 6.Educație și competențe

Obiectiv specific: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI)

Titlul proiectului: Stagii de practică și consiliere profesională pentru elevii din regiunea Nord-Vest în domeniile turism și alimentație, mecanică și electric

Beneficiar: ESCO ELECTRIC LIGHT SRL

Cod MySmis: 132713

Te-ar putea interesa si

Comenteaza