Astăzi este ultima zi în care pot fi prelungite abonamentele pentru locurile de parcare

by admin

Astăzi este ultima zi în care pot fi prelungite abonamentele pentru  pentru locurile de parcare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. Prelungirea abonamentelor se poate face atât online (accesând https://e-primariaclujnapoca.ro/parcari_v2/), cât și la ghișeele Serviciului Parcări de pe str. Moților nr. 7 și la sediile primăriei din cartierele municipiului.

Persoanele care aleg sa realizeze prelungirea și plata contractului pe platforma online nu mai trebuie să prezinte alte acte. Titularul se va loga în contul deschis la Direcția Taxe și Impozite în cazul existenței acestuia, iar în cazul în care nu deține un astfel de cont va solicita Direcției Impozite și Taxe crearea unui astfel de cont (https://www.e-primariaclujnapoca.ro/…/index_jason_v2…).

După introducerea datelor de logare și a completării câmpurilor se bifează căsuța cu declarația pe proprie răspundere, se alege abonamentul și se efectuează plata. În caz de neconcordanțe vor fi atașate documentele solicitate în campurile corespunzatoare. După efectuarea plății se va primi un e-mail de confirmare, factura și abonamentul.

Pentru persoanele care optează pentru prelungirea abonamentului la ghișeu documentele vor fi prezentate în original:

Persoane fizice:

  • Carte de identitate/ buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reședința în apropierea parcajului
  • Certificat de înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecția tehnica periodica în valabilitate
  • Contract de parcare eliberat anul anterior.
  • În cazul în care mașina este bun comun al soților se va prezenta certificatul de căsătorie. În cazul persoanelor cu dizabilități se va prezenta documentul justificativ emis în acest sens.

Persoane juridice:

  • Certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte ca are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
  • Certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecția tehnică periodică în valabilitate
  • Contract de parcare eliberat anul anterior

Se accepta la prelungirea contractelor copii legalizate ale acestor documente.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza