USAMV Cluj-Napoca începe anul universitar în sistem hibrid: cursuri on-line combinate cu activități în campusul universității

by admin

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca va începe noul an universitar în sistem hibrid. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație și a Hotărârii Senatului universității, activitățile didactice din primul semestru se vor desfășura în campusul USAMV Cluj-Napoca, combinând activitățile desfășurate online cu cele onsite, în condițiile de respectare a regulilor de securitate sanitară prevăzută de legislația în vigoare și adaptată situației locale. 

Astfel, cursurile şi seminariile se vor desfășura online, în regim de videoconferință, în timp ce laboratoarele/lucrările practice/proiectele se vor desfășura în sistem hibrid, online și onsite, în campus, precum și în stațiunile/fermele universității, respectiv prin vizite de studiu și plasamente extramurale de studiu la parteneri din mediul socio-economic (ferme, stațiuni de cercetare, fabrici de procesare, clinici, laboratoare, societăți comerciale și instituții publice etc.). 

De asemenea, pentru a minimiza riscurile pandemice, precum și pentru a sprijini studenții, facultățile vor consulta partenerii din mediul socio-economic și vor identifica noi parteneri, în diverse regiuni ale țării, în funcție de domiciliul studenților înmatriculați, în vederea plasamentelor de studiu. Acestea se vor realiza/stabili pe baza de convenții instituționale care vor cuprinde numărul de studenți acceptați, programul de primire, activitățile practice care se vor susține, modul de supervizare al competențelor și abilităților practice acumulate, posibilități de cazare și eventualele costuri în sarcina universității. 

”Studenții vor avea posibilitatea de a alege între locurile de plasament oferite, dar pot face propuneri pentru alte locuri de plasament care vor deveni oficiale doar după realizarea convenției. În funcție de dimensiunile laboratoarelor, facultățile au stabilit numărul maxim de studenți care pot activa în același timp în cadrul acestora. De asemenea, fiecare student va urma module de pregătire practică în campus și în cadrul plasamentelor extramurale, cu durată și alternanță hotărâte de facultăți pentru fiecare program de studiu. Situația pandemică cu care ne confruntăm ne obligă să prioritizăm siguranța studenților și a comunității academice, dar și de a face eforturi pentru a reduce la un minim posibil riscurile de infectare cu noul coronavirus atât pentru studenți și personalul întregii universități, cât și pentru familiile acestora”, a declarat rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi.

Durata unei ore academice va fi de 50 de minute, urmată de o pauză de 10 minute, în care se va asigura aerisirea spațiului, iar materialele didactice vor fi dezinfectate după fiecare utilizare. Asigurarea măștilor de protecție intră în responsabilitatea studenților, iar universitatea va asigura câte o vizieră fiecărui student și cadru didactic. 

Toate cadrele didactice și personalul administrativ din cadrul USAMV Cluj-Napoca vor purta mască de protecție sau mască și vizieră pe toată perioada în care activează în spațiile care aparțin universității și vor urma recomandările de dezinfecție și distanțare socială. Accesul în USAMV Cluj-Napoca se va face, în continuare, după aplicarea procedurilor de triaj și urmând circuitele marcate specific în fiecare clădire.

Pentru asigurarea protecției împotriva virusului SARS-CoV-2 în căminele USAMV Cluj Napoca vor fi respectate și aplicate măsurile recomandate de autoritățile naționale, iar fiecare persoană fizică va fi responsabilizată pentru a pune în aplicare măsurile de prevenție, cât și cele care trebuie urmate în cazul unor suspiciuni/ caz probabil/ caz confirmat de boală. 

Astfel, este obligatorie respectarea următoarelor măsuri: 

  • În camerele de cămin vor sta în aceeași cameră doar studenții din aceeași grupă/același an de studiu;
  • Numărul maxim de studenți cazați în cameră va fi de 2 sau 3, în funcție de norma sanitară a căminului;
  • Purtarea măștii de protecție respiratorie este obligatorie în spațiile comune din cămine (holuri, oficii, băi, lavoare);
  • Deplasările în incinta căminului se vor limita la strictul necesar și se vor evita aglomerările în spațiile comune (oficii, băi, lavoare);
  • Sălile de lectură din cămine vor fi închise;
  • Orice activități sociale, cu participarea a mai mult de 4 persoane, sunt interzise în cămin. Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a celor implicați în cel mult 12 ore;
  • Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine;
  • Studentul care prezintă simptome specifice SARS CoV-2 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, pierderea gustului și a mirosului) nu va părăsi camera de cămin şi va anunţa de urgenţă  administrația căminului. De asemenea, la nivelul fiecărui cămin va exista o cameră, definită ca și spațiu de izolare, cu acces direct la baie, pentru izolarea eventualilor contacți/suspecți Covid-19. 

Cazările studenților în căminele universității vor avea loc în intervalul 2-4 octombrie 2020, conform graficelor și listelor fiecărei facultăți. 

Anul universitar 2020-2021 la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va începe în 5 octombrie 2020.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza