Transport școlar gratuit pentru elevii unităților de învățământ clujene!

by Christian Suciu

Elevii unităților de învățământ clujene vor beneficia de gratuitatea transportului școlar pe tot parcursul anului școlar 2023-2024. De titlurile de călătorie gratuite vor beneficia elevii din Cluj-Napoca si comunele Floresti, Baciu, Apahida, Gilau, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petrestii de Jos.

Încărcarea abonamentelor gratuite se va efectua prin intermediul cardurilor de călătorie destinate elevilor, pe care aceștia le vor primi după confirmarea statutului lor.

  • Elevii din clasele I-XIII care au avut abonament gratuit pe anul școlar anterior (valabil pana la 30.09.2023), pot prelungi pe card același abonament la toate AUTOMATELE din stații, înainte de expirarea abonamentului actual, adică până la data de 30.09.2023. După data de 01.10.2023 toate cardurile se vor putea încărca numai la Centrele de vânzare CTP
  • Elevii din clasa pregătitoare vor primi la școala cardurile de transport încărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP
  • Elevii care nu dețin card de transport, l-au pierdut sau nu au avut abonament anul trecut sunt rugați să se prezinte la Centrele de vânzare carduri cu următoarele documente: carnetul de elev emis de unitatea de învățământ de apartenență, care conține minim următoarele elemente: nume și prenume elev, CNP elev, adresa elev, nr matricol.

Pentru elevii care nu au carnet sau nu este vizat, se va verifica electronic CNP-ul in baza de date națională.Aceștia vor trebui să dețină asupra lor.

  • cartea de identitate în original pentru elevii de peste 14 ani, sau certificatul de naştere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.
  • o poza care este necesară pentru emitere unui card nou (o putem prelua de pe carnet/CI sau de pe telefon)
  • elevii care nu au mai avut card de transport vor prezenta pentru introducere în sistemul de ticketing dovada domiciliului si vor descărca de pe site-ul www.ctpcj.ro sau vor completa la ghișeu “ Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal” semnat de elevul major/ părinte/tutore”.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza