Noile reguli în teatre și sălile de spectacole. Spectacolele de teatru și concertele în spațiu închis nu vor avea pauză!

by Oana Spiru

Sălile de teatru și concerte se vor deschide, dar sunt anumite măsuri ce vor trebui respectate. Conform unui ordin publicat în Monitorul oficial, la intrare va fi verificată temperatura, se va purta mască pe tot parcursul spectacolui și vor fi scaune libere. Setul de măsuri ce trebuie respectat este destul de lung.

Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

• creșterea numărului participanților va fi graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul în care se desfășoară spectacolul;
• se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
• accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1,5 m;
• triaj observațional la intrarea în locație: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spațiul destinat;
• accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata spectacolului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
• vizitatorii vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;
• organizarea cozilor la intrarea/ieșirea din locație/casa de bilete prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 m între persoane;
• publicul va fi încurajat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție;
• vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât contactul fizic să fie minimizat în locații.

• În cazul achiziției biletelor la casa de bilete:

 • încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;
 • deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea spectacolului, astfel încât să fie evitată aglomerația;
 • în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta se va închide cu 15 minute înainte de începerea spectacolului/concertului;
 • evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
 • biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal și nu rupte sau atinse cu mâna;
 • intrarea și ieșirea din locație se vor efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomerație:
 • accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală
 • ieșirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieșirea din sală, pe ușile de evacuare;
 • stabilirea și implementarea unor circuite distincte pentru acces și ieșire;
 • în funcție de dimensiunile sălii, accesul va începe cu până la o oră înainte de spectacol, pentru a evita adunarea mulțimilor, acest lucru fiind menționat și pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator;
 • spectacolele se vor desfășura fără pauze pentru a se evita aglomerarea spațiilor;
 • se interzice spectatorilor consumul de alimente și băuturi în incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu excepția lichidelor ambalate individual.
 • distanța dintre scenă și spectatori trebuie să fie de minimum 3 m;
 • organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între persoane:

 • -personalul va verifica respectarea distanțării sociale în timpul spectacolului;
  – referitor la distribuția locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca câte un scaun liber între spectatori. Prin excepție de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, iar un însoțitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spații libere între ei;• vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală și a purtării măștii de protecție;
  – respectarea distanței obligatorii de minimum 1,5 m, în condițiile utilizării toaletelor;
  – funcționarea cafenelei/bistroului/altor magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu respectarea măsurilor de sănătate publică în vigoare.

Măsuri pentru angajați:

• portul obligatoriu al măștii (medicală/nonmedicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
• izolare la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2, și anunțarea medicului de familie;
• efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

Măsuri care privesc angajatorul:

• medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;

• reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația descrisă în cele două scenarii de mai sus;

• plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;

• măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

• plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;

• dezinfectarea echipamentului tehnic
• se va evita organizarea meselor cu bufet deschis.
• mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
• încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;

Măsuri de precauție:

• machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
• asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
• vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
• se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil.
• se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor;

Două scenarii pentru deschidere

Scenariul 1

– Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1.000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

Scenariul 2

• Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.

• Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza