Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Gherla

by Cristina Mihaila

Azi, 30 Aprilie 2020 la sediul central al Companiei de Apă Someș S.A. a fost semnat contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Gherla și în sistemul Gherla rural”, din cadrul programului major de investiții derulat de operatorul regional pentru județele Cluj și Sălaj, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

            Contractul are o valoare de 42.843.271,77 lei fără TVA, durata de execuție va fi de 24 luni. Extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă se va executa pe o lungime de 80 km cu 1550 branșamente pe 31 de străzi, iar extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare se va executa pe o lungime de 11,5 km cu 845 racorduri pe 37 străzi.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale Gherla (Municipiul Gherla și loc Hășdate și Silivaș), Sânmartin (loc. Sânmartin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari), Țaga (loc Țaga, loc Nasal), Buza (loc. Buza), Cătina (loc. Feldioara).

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

            Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Te-ar putea interesa si

Comenteaza