GALERIE FOTO | Expoziție inedită la Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” Ciucea

by Oana Spiru

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” Ciucea invită publicul iubitor de artă să ia parte la expoziția literară și fotografică intitulată ,,Eu sunt o lacrimă târzie…”

Organizată cu prilejul împlinirii a 141 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului, traducătorului, publicistului și omului politic Octavian Goga, expoziția rămâne deschisă vizitatorilor până sâmbătă, 30 aprilie 2022.

Academicianul George Călinescu, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, a afirmat despre Octavian Goga, în renumita sinteză de istorie literară ,,Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (,,Editura Fundațiilor Regale, 1941) că ,,după Eminescu și Macedonski, Goga e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulțimii, poet național tot deodată și pur ca și Eminescu”.

Intrând în publicistica literară cu recomandări din partea lui Ilarie Chendi, Sextil Puşcariu, Nicolae Iorga, Vasile Goldiş, Eugen Lovinescu, în 1920 marele poet a fost ales membru al Academiei Române, iar în 1924 a primit ,,Premiul Naţional de Poezie” şi ,,Premiul Naţional Mihail Sadoveanu”.

Probabil, cel mai autentic continuator al liricii eminesciene, Octavian Goga a intuit mai mult ca oricine valoarea poetică a doinelor, exprimându-și ca nimeni altul sentimentele de dor, de jale, înstrăinare, revoltă, tristețe, iubire, regret etc.

Personalitate marcantă a literaturii și a politicii românești dintre cele două războaie mondiale, Octavian Goga este pe bună dreptate considerat poet de o inestimabilă valoare culturală şi spirituală, un politician echilibrat, apreciat inclusiv de către Regele Carol al II-lea.

Ridicând lirica românească către noi culmi ale creației, Octavian Goga a realizat o nouă liricizare a poeziei, manifestându-se drept un poet de o inestimabilă valoare culturală și spirituală.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza