Comunele Mica și Unguraș vor avea rețea nouă de distribuție a apei potabile

by Cristina Mihaila
gher

Comunele clujene Mica și Unguraș vor avea rețea nouă de distribuție a apei potabile, ca urmare a implementării de către Compania de Apă „Someș” S.A. și Consiliul Județean Cluj a proiectului mamut de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj .

Primul contract de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020” derulat de Compania de Apa Somes S.A. in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 a fost semnat azi, la Căminul Cultural din localitatea Mica.

 Contractul “Extinderea retelelor de alimentare cu apa in UAT : Unguras si Mica” va avea o valoare de 33.915.973,87 lei fara TVA si o durata de executie a lucrarilor de 24 luni.

Lucrarile vor include infiintarea a cca. 83 km de retele de alimentare cu apa, cu cca. 1600 de bransamente in Mica si cele 5 localitati apartinatoare respectiv in Unguras, cu cele 3 localitati apartinatoare.

Acest contract, ca dealtfel intregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014–2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economica a ariei deservite de Compania de Apa Somes S.A., la asigurarea unui nivel imbunatatit de sanatate si confort pentru populatie in conditii de siguranta, la reducerea poluarii mediului prin eliminarea descarcarii apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operarii precum si la eliminarea vulnerabilitatilor prezente in particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce insotesc schimbarile climatice.

 “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj, in perioada 2014-2020” are o valoare totala de 355.636.401 EUR (fara TVA), din care 92,18% din fonduri publice nerambursabile, 2% bugete locale, iar restul de 7,82% va fi asumat de Compania de Apa Somes S.A. printr-un un credit bancar.

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata din judetele Cluj si Salaj prin extinderea si dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii populatiei in localitati care au peste 50 de locuitori si asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate pentru aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerintele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) si epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Te-ar putea interesa si

Comenteaza