Un nou focar de pestă porcină descoperit la Vâlcele! 36 de localități vor fi plasate sub observare

by Christian Suciu

Un nou focar de pestă porcină africană a fost descoperit la mistreții vânați în localitatea Vâlcele din comuna Feleacu potrivit Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cluj. În scopul monitorizării situației Prefectura a impus un program de măsuri de combatere a pestei ce va plasa fondul cinegetic 36 Feleacu sub observația autorităților.

Conform planului elaborat, în localitățile cuprinse vor amplasate afișe menite să restricționeze accesul locurile publice și drumurile de acces în fondurile de vânătoare.

Planul de combatere a PPA:

 • catagrafia efectivului de mistreți și prădători de fiecare fond de vânătoare afectat
 •  se vânează mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, prin metode „la goană”
 •  neutralizarea prin îngropare, în gropi executate de gestionarii fondurilor de vânătoare, a părților nedestinate consumului uman, a carcaselor de mistreți pozitivi, precum și a celorlalte carcase depozitate care ar putea fi contaminate. 
 •  decontaminarea zonei unde a fost găsit mistrețul mort și unde a fost îngropat
 •  recoltarea de probe de la porcii mistreți împușcați sau găsiți morți, atât pentru examen serologic, cât și virusologic. De la porcii mistreți depistați în stare avansată de autoliză se va preleva os lung
 •  recoltarea probelor, ambalarea lor, identificarea lor se va face de medicul veterinat oficial sau personalul tehnic instruit și desemnat de gestionarii fondurilor cinegetice
 •  amplasarea gropilor stabilită la propunerea Administrației Publice Locale pe a cărei rază a fost identificat
 •  după îngroparea cadavrelor, locul trebuie împrejmuit și semnalizat corespunzător în vederea evitării accesului animalelor sau persoanelor în aria de îngropare 
 •  administrarea hranei pentru mistreți se va realiza doar în scopul momirii lor
 •  patrulări zilnice de către paznicii de vânătoare pentru a depista porci mistreți morți 
 •  vânarea prădătorilor în maxim 30 de zile de la confirmarea virusului PPA
 •  recensământul exploatațiilor cu șuine pe categorii de vârstă
 •  punere sub supraveghere oficială a exploatațiilor deținătoare de șuine din zona infectată cu efectuarea catagrafiei acestora (interdicții de mișcare a șuinelor, ținerea în adăposturi închise asigurate cu dezinfectoare pietonale, prelevare probe de la porcii bolnavi și/sau morți). Nici un porc nu intră sau iese din exploatație cu excepția autorizării de la autoritatea componentă
 •  înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de căre proprietar/utilizator
 •  toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, la ieșirile din tarlale și la deplasarea acestora într-o zonă în alta vor fi dezinfectate de către proprietar/utilizator
 •  se vor informa permanent vânătorii despre măsurile pe care trebuie să le adopte în cazul planului de eradicare a PPA

Localitățile cuprinse în Fondul cinegetic Feleacu:

 1.  Vâlcele
 2.  Micești
 3.  Săliște
 4.  Mărtinești 
 5.  Saradis 
 6.  Comsești 
 7.  Rediu
 8.  Feleacu 
 9.  Casele Micești
 10.  Pruniș
 11.  Crăești
 12.  Ciurila
 13.  Ceanu Mic
 14.  Deleni 
 15.  Gheorgheni
 16.  Tureni
 17.  Săliceni 
 18.  Pădureni 
 19.  Aiton 
 20.  Sutu
 21.  Plaiuri
 22.  Petreștii de Jos
 23.  Vălișoara
 24.  Tăuți
 25.  Filea de Jos
 26.  Pata
 27.  Livada
 28.  Copăceni
 29.  Petrești de Mijloc
 30.  Agriș 
 31.  Săndulești
 32.  Valea Agrișului
 33.  Cluj-Napoca
 34.  Boju
 35.  Bodrog
 36.  Filea de Sus

Te-ar putea interesa si

Comenteaza