START înscrierilor în clasa pregătitoare. Vezi calendarul înscrierii în învățământul primar, 2021-2022

by Oana Spiru

Azi, 29 martie 2021, conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, încep înscrierile în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022.

În județul Cluj, conform planului de școlarizare elaborat pentru anul școlar 2021-2022, sunt propuse 293,47 de clase pregătitoare, respectiv 104,33 în mediul rural și 189,14 în mediul urban, în total 5.581 de locuri.

Reamintim pentru toți părinții interesați calendarul înscrierii în învățământul primar, 2021-2022:

29 martie – 28 aprilie 2021_ Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;

10 – 11 mai 2021_ Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021_ Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ, decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021_ Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere;

24 mai – 31 mai 2021_ Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

2 iunie – 3 iunie 2021_ Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
4 iunie 2021_ Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;

1 septembrie – 10 septembrie 2021_ Centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la nicio unitate de învățământ preuniversitar, din județul Cluj.

„Recomand părinților să intre pe site-urile școlilor și să se informeze din materialele de promovare asupra ofertei educaționale și a facilităților oferite de către unitățile de învățământ preuniversitar clujene, astfel încât să aleagă, informați, unitatea de învățământ la care își vor înscrie copiii. În foarte multe situații, școlile de cartier, din proximitatea locuinței, oferă condiții foarte bune în ceea ce privește infrastructura școlară, astfel încât nu se justifică eforturile pe care le fac de a găsi soluții pentru a înscrie copiii în școlile din zona centrală a orașului, aglomerând unitățile de învățământ și programul copiilor. E important de știut că toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ respectivă, astfel încât părinții nu trebuie să își facă griji. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu numărul de locuri rămase libere, prin aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza