Proiectul metroului din Cluj a ajuns la Ministerul Transporturilor, care trebuie să aprobe noile costuri

by admin

Proiectul metroului din Cluj a ajuns la Ministerul Transporturilor, urmând ca Executivul să aprobe noii indicatori tehnico-economici ai proiectului. Valoarea totală a investiției crește de la 10,11 miliarde de lei la 13,69 miliarde de lei, conform noilor cifre prevăzute într-un document publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

„Prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, ca urmare a actualizării acestora în funcție de evoluția prețurilor de consum, ceea ce înseamnă de fapt actualizarea Devizului General și a rezultatelor analizei economico-financiare (cost – beneficiu)”, se explică pe site-ul MT.

Astfel, valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA, este de 13,691 miliarde de lei. Din această valoare, construcția și montajul costă 9,276 miliarde de lei. Eșalonarea investiției urmează să se realizeze pe parcursul a opt ani.

Metodologia de actualizare a Devizului General s-a bazat pe actualizarea Devizelor pe obiect care constituie Devizul General, pe baza indicilor de cost în construcții publicați de Institutul Național de Statistică (INS) și a ponderilor acestora stabilite pe elemente de cost semnificative, pentru fiecare dintre specialitățile din cadrul fiecăruia dintre Devizele pe obiect precum și pentru celelalte specialități din cadrul Devizului General.

Devizele pe obiect sunt stațiile și interstațiile, inclusiv Depoul și Dispeceratul Central. Specialitățile din cadrul fiecăruia dintre Devizele pe obiect precum și celelalte specialități din cadrul Devizului General sunt cele corespunzătoare conținutului cadru al acestuia, se arată în documentul de pe site-ul MT.

Elementele de cost semnificative pentru fiecare dintre specialitățile din cadrul fiecăruia dintre Devizele pe obiect sunt următoarele: Forța de muncă, Energie electrică, Combustibil, Materiale principale și/sau Echipamente principale. S-au utilizat indicii publicați în Buletinul Statistic Lunar (BSL) nr. 5/2022 (ultimul publicat de INS) și Buletinul Statistic de Prețuri (BSP) nr. 6/2022 (ultimul publicat de INS).

După efectuarea calculelor din Devizul General Actualizat a rezultat un coeficient general de actualizare de 135,7, se mai arată în document.

Proiectul metroului din Cluj are în vedere construcția unei linii de metrou ușor cu o lungime 21,03 km, cu 19 stații subterane și un depou suprateran. Amplasamentul este în județul Cluj, municipiul Cluj – Napoca și comuna Florești. Ordonatorul principal de credite este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, iar beneficiarii sunt UAT municipiul Cluj-Napoca și UAT  comuna Florești.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza