Primăria Cluj-Napoca oferă ajutor de încălzire pentru consumatorii vulnerabili. Vezi cum poți obține banii

by admin

Primăria Cluj-Napoca va oferi compensații financiare clujenilor care nu au posibilități materiale să își achite facturile la curent și gaz în sezonul rece. Municipalitatea a anunțat demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie. Ajutoarele se acordă în conformitare cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Cei care doresc să primească ajutorul pot descărca cererile de pe site-ul oficial al primăriei Cluj-Napoca: https://primariaclujnapoca.ro/social/ajutor-de-incalzire/.

Conform legii, familiile şi persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt după cum urmează:

 • o persoană singură nu trebuie să depășească un venit mediu de 2053 de lei pe lună
 • în cazul familiilor venitul  medie pe cap de locuitor nu trebuie să treacă de 1386 de lei.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Pot fi acordate două tipuri de ajutoare:

a. ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022)

b. supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.

Pentru utilizatorii de energie termică furnizată în sistem centralizat, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza venitului mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei (La Cluj-Napoca – 242 lei/Gcal., conform HCL nr. 653/01.08.2018),

Pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi/petrolieri, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi  30 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, respectiv:

 • clujenii care au venit mediu sub 200 de lei primesc un procent de compernsare de 100%
 • cei cu venituri între 200,1 – 320 lei primesc o compensație de 90%
 • la venitul mediu de 320,1 – 440 lei compesanția poate ajunge până la maximum 80%
 • cei care câștigă 440,1 – 560 lei primesc o compensație de maxim 70%
 • dacă ai venitul 560,1 – 680 lei poți să beneficezi de o compensație de maxim 60%
 • 680,1 – 920 lei venit – compensație maximă 50%
 • 920,1 – 1040 lei venit  – compensație maximă 40%
 • 1040,1 – 1160 lei venit – compensație maximă 30%
 • 1160,1 – 1280 lei venit – compensație maximă 20%
 • 1280,1 – 1386 lei venit – compensație maximă 10%
 • 1280,1 – 2053 (în cazul persoanei singure) – compensație maximă 10% 

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Suplimentul pentru energie: se acordă lunar, cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

 • 10 lei/lună energie termică și gaz
 • 30 de lei/lună energie electrică
 • 20 de lei/lună combustibili solizi/petrolieri.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 • nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
 • au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei; succesorul de drept al proprietarului locuinţei; persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie; titular de contract de închiriere, comodat, concesiune; alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere; reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie etc).

La stabilirea dreptului privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza