Peste 1.200 de copii şi adulţi din judeţul Cluj au primit o nouă şansă la educaţie printr-un proiect cu finanțare europeană

by Cristina Mihaila
world vision scoala pentru toti

Fundația World Vision România în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și  unitățile de învățământ preuniversitar  asociate:  Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială “Tamas Gyula” Mera, Școala Gimnazială “Ion Alexandru” Sînpaul, Școala Gimnazială Poieni anunță finalizarea proiectului „Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”.

Proiectul a avut ca scop principal creșterea gradului de bunăstare al comunității prin participare școlară în învățământul obligatoriu ca rezultat al implementării de programe educaționale de tip ”grădinița prietenoasă”, ,,Școală după Școală’’, „A doua Șansă”, educaţie remedială, excursii și tabere școlare, acțiuni de voluntariat și responsabilizare socială, sprijin financiar și material pentru 1211 antepreșcolari, școlari și copii/tineri/adulți care au părăsit sistemul de educație, din cinci comunități rurale din judetul Cluj. Peste 500 de copii au beneficiat de măsuri financiare și materiale care să le permită frecventarea școlii, schimbarea atitudinii față de școală și de educație, scăderea șanselor de abandon și risc de abandon școlar. Proiectul a inclus şi activităţi de dezvoltare a competențelor transversale pentru 70 de cadre didactice și personal de sprijin din şcoli, prin susţinerea activităţilor de educaţie parentală, metode de predare şi învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil.

Finalizarea proiectului va fi marcată in data de 7 septembrie 2021, de la ora 14.00, prin conferinta „Despre educaţie și rezilienţa in vremuri de criza: va mai fi ca inainte?”, menită să propună  soluții durabile şi sustenabile pentru educația copiilor defavorizați din mediul rural.

Desfăşurat pe o perioadă de 42 de luni, intre 11.04.2018 – 10.10.2021, proiectul a urmărit să genereze un efect pozitiv pe termen lung prin intervenții integrate, începând de la vârste foarte fragede, în toate cele cinci şcoli asociate din județul Cluj. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 7.983.905,55 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 7.799.988,51 lei, echivalentă cu 97,70% din valoarea totală eligibilă aprobată.   

           Cele mai importante rezultate din proiect: aproape 80% dintre beneficiarii proiectului au înregistrat progrese în plan intelectual, au dezvoltat atitudini pozitive față de învățare și de participarea la ore. Într-o mare măsură s-a reușit implicarea activă a familiilor în educația copiilor și dezvoltarea unei rețele de sprijin social împreună cu alți părinți. 50 de tineri/adulți au absolvit Programul ”A Doua Șansă” (primar și gimnazial), iar 70 de cadre didactice și-au îmbunătățit capacitatea de a identifica nevoile de învățare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale sau aflați în risc de abandon școlar. 300 de părinți participanți la programul ”Școala Părinților” și-au îmbunătățit cunoștințele privind propriul rol în procesul educațional.  Totodata, 5 școli partenere au fost dotate și echipate cu materiale educative, mobilier școlar, rechizite, table interactive, laptop-uri și tablete, echipamente sportive. Au fost concepute 3 ghiduri de bună practică pentru a servi ca metode de intervenție în lucrul cu antepreșcolarii, preșcolarii și școlarii, certificate ISBN.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza