Nu știi de ce servicii ai beneficiat în sistemul public de sănătate? CNAS îți oferă aceste informații

by admin

Pacienții pot obține informații despre serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate de care au beneficiat în ultimul an și care au fost decontate din bugetul asigurărilor de sănătate. Informațiile vor fi oferite, la cerere, de casele județene de asigurări de sănătate. Măsura a intrat în vigoare din 10 august, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Asigurații trebuie să completeze o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descărcată de pe site-ul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, din secțiunea „Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”.

„Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire”, au transmis reprezentanții CNAS.

În cazul în care asiguratul depune cererea la sediul casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului.

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate, asiguratul va primi o listă cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul asigurărilor de sănătate.

Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza