Inspectoratul Școlar Județean Cluj a finalizat proiectul S.M.I.L.E. !

by Bianca Baraboi

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, departamentul Proiecte educaționale europene, a finalizat proiectul „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)”, finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului “Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul tinerilor” în România.

Ce înseamnă proiectul S.M.I.L.E.?

Proiectul „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o
realitate viabilă!)”, accesat și derulat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în
domeniul incluziunii copiilor rromi în școală a fost finanțat prin Granturile Spațiului Economic
European (SEE) și reprezintă contribuția Islandei, a Principatului Liechtenstein și a Regatului
Norvegiei pentru reducerea disparităților economice și sociale în spațiul economic european și
consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul, sudul Europei și
Statele baltice.

sursa foto: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Obiectiv general: creșterea capacității instituționale a șase instituții de
învățământ preuniversitar!

Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea capacității instituționale a șase instituții de
învățământ preuniversitar, din medii rurale dezavantajate, din județul Cluj, de a dezvolta un
mediu incluziv pentru populația școlară de etnie rromă prin dezvoltarea competențelor
necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin
implementarea unor activități diverse cu implicarea sistematică a familiilor elevilor rromi și
nerromi care să promoveze acceptarea și respectul reciproc, beneficiare fiind unitățile
școlare: Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială Călățele, Școala Gimnazială Luna,
Școala Gimnazială Așchileu Mare, Școala Gimnazială Ceanu Mare, Liceul Teoretic „Gelu
Voievod” Gilău.

Proiectul S.M.I.L.E. a comprimat o gamă variată de activități precum: cursuri de formare
adresate cadrelor didactice care lucrează cu elevi provenind din medii defavorizate și care se
confruntă cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare;
activități practico- aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire; ateliere de
lucru; sesiuni informative, tabere și excursii pentru elevi, activități non-formale
desfășurate,
atât cu elevii, cât și cu părinții acestora și au contribuit în mod definitoriu la dezvoltarea
competențelor socio-relaționale necesare membrilor grupului țintă (elevi, profesori, părinți).

sursa foto: Inspectoratul Școlar Județean Cluj


Proiectul s-a finalizat la sfârșitul lunii ianuarie 2024, prin intermediul unor activități de mare
impact la nivelul comunității școlare, constând în 4 serii de excursii a câte 3 zile fiecare, în
Tabăra Retezat- Iorgovanu, reunind un număr total de 252 de participanți (228 de elevi și
24 de cadre didactice) din cele șase instituții de învățământ preuniversitar. Cu aceaste
ocazii, elevii au participat la diverse activități recreative, organizate și gestionate de
monitori experimentați, activități care au scos în valoare calitățile elevilor și i-au ajutat să își
crească stima de sine, simțul răspunderii și al implicării, munca în echipă și colaborarea, dar
și competențe sociale, civice și morale bazate pe respect reciproc, acceptare și întrajutorare.

„Proiectul implementat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj reprezintă un câștig pentru
comunitățile școlare din cele 6 unități de învățământ și, în egală măsură, un exemplu de
bune practici pentru întreaga comunitate educațională clujeană, care va putea beneficia
de rezultatele finale ale proiectului, în vederea realizării unor activități similare și în alte
unități de învățământ. Consider că abordarea în cadrul workshopurilor a unor teme care
au vizat aplicarea principiilor comunicării eficiente, deschise și asertive cu elevii și
părinții, gestionarea și soluționarea situațiilor conflictuale, prin promovarea și explicarea
conceptelor de cetățenie europeană, nondiscriminare și toleranță, creșterea stimei de
sine și a încrederii în rândul categoriilor dezavantajate, raportarea corectă la principiile
care promovează incluziunea socială, drepturile omului, nondiscriminarea, toleranța
reprezintă una din prioritățile politicilor educaționale la nivel european”, a declarat
doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza