EXCLUSIV. Premierul Vietnamului: ”Nu voi uita niciodată anii de tinerețe petrecuți în România. Datorită vouă, eu și studenții noștri am devenit ceea ce suntem azi”

by Cristina Mihaila

Premierul Vietnamului, Pham Minh Chinh, efectuează în aceste zile o vizită oficială în România. Momentul este marcat prin organizarea unui Forum bilateral în cadrul căruia vor fi semnate mai multe documente de cooperare economică și culturală în domenii de interes reciproc precum întreprinderi mici și mijlocii, industria farmaceutică, agricultură, IT, energie regenerabilă sau construcții.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Prima News profesorului Pavel Suian, fost diplomat, premierul Pham Minh Chinh vorbește despre progresele mari pe care le-a făcut țara sa în ultimii ani și despre stadiul în care se află în prezent relația dintre Vietnam și România.

Vă rugăm să ne spuneți, Excelența Voastră, Domnule Prim-Ministru, care sunt motivele care explică dezvoltarea atât de remarcabilă, chiar extraordinară, în toate domeniile, a Vietnamului de azi, mai ales, cum a devenit Vietnamul, într-un timp așa de scurt, dintr-o țară lipsită de hrană, o țară care este azi al treilea cel mai mare exportator de orez din lume?

Privind înapoi, după aproape 40 de ani de la Reforma Doi Moi (Reînnoire), Vietnamul a obținut mari realizări cu semnificație istorică. Se poate afirma că Vietnamul nu a avut niciodată aceeași bogăție, același potențial, acea poziție și reputație internațională ca și astăzi.

Amploarea economiei Vietnamului a crescut de peste 53 de ori, venitul mediu pe cap de locuitor a crescut de aproximativ 28 de ori. Viața populației a fost îmbunătățită semnificativ atât din punct de vedere material, cât și spiritual. Rata sărăciei a scăzut de la 60% la începutul anilor 1990 la 2,93% în 2023. Vietnam a îndeplinit mult mai devreme Obiectivele Mileniului de Dezvoltare Economică.

Indicele de dezvoltare umană al Vietnamului este printre cele mai ridicate dintre economiile lumii. Vietnam este în prezent o verigă importantă în lanțurile de aprovizionare globale și regionale și este una dintre cele 20 de economii cu cea mai mare amploare comercială din lume, cu o rețea de 16 acorduri de liber schimb semnate și altele în curs de negociere.

În ultimii ani, în ciuda situației mondiale complicate, cu multe dificultăți și provocări, Vietnam și-a menținut stabilitatea macro-economică; inflația este controlată; creșterea economică este promovată; echilibrele majore ale economiei sunt garantate; deficitul bugetar de stat, datoria publică, datoria guvernamentală și datoria externă națională sunt mai mici decât limitele stipulate; balanța comercială este continuu excedentară; securitatea energetică și cea alimentară sunt garantate; piața muncii s-a redresat și s-a dezvoltat mereu.

În anul 2023, Vietnamul a realizat o creștere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,05%; excedentul comerțului exterior a fost de 28 miliarde USD; atragerea investițiilor străine directe a crescut cu peste 32%.

În domeniul agriculturii, Vietnamul a continuat să obțină realizări remarcabile, dezvoltând continuu atât volumul, cât și calitatea producției agricole anual, asigurând ferm securitatea alimentară internă și, în același timp, contribuind și la asigurarea securității alimentare globale. În 2023, Vietnamul a exportat 8,34 milioane de tone de orez, cel mai mare nivel al exportului de orez înregistrat vreodată.

Realizările importante de mai sus au multe motive, iar aceste bune rezultate ne-au oferit multe lecții valoroase care au fost extrase și aplicate eficient.

Menționez doar câteva:

În primul rând, ridicarea fermă a steagului independenței naționale și a socialismului. Aceasta este linia de bază menținută pe tot parcursul Revoluției vietnameze și este, de asemenea, un punct crucial în moștenirea ideologică a președintelui Ho Chi Minh.

Independența națională și socialismul au fost elementele fundamentale care au mobilizat forța combinată din interior și din exterior, promovând voința autonomă și străduindu-ne să depășim toate dificultățile, provocările, implementând cu succes obiectivele și sarcinile stabilite în vederea construirii și protejării Patriei, ale Partidului, Statului și Poporului Vietnamez.

În al doilea rând, a fost cauza revoluționară a Poporului, de către Popor și pentru Popor. Oamenii, poporul, nevoile lor au fost în centrul preocupărilor, au fost subiect, forță motrice, scop și cea mai importantă resursă a dezvoltării. Concentrându-ne pe promovarea dreptului de stăpânire al Poporului, toate liniile directoare și politicile au trebuit să provină cu adevărat din viața, aspirațiile, drepturile și interesele legitime ale Poporului.

Am considerat fericirea și prosperitatea Poporului drept obiectivul fundamental pentru care luptăm. Ideologia Președintelui Ho Chi Minh care a arătat că „țara își ia poporul ca fundație” este moștenirea și promovarea tradiției istorice de mii de ani a Poporului vietnamez privind construirea și apărarea țării și continuă să fie aplicată în mod creativ în acest proces de reînnoire, de integrare și de dezvoltare a țării.

În al treilea rând, este vorba de consolidarea și întărirea constantă a solidarității: solidaritatea întregului Partid, solidaritatea întregului Popor, solidaritatea națională și solidaritatea internațională. Experiențele prețioase și tradițiile de solidaritate au fost rezumate de Președintele Ho Chi Minh în ideologia Marii Solidarități: „Solidaritate, solidaritate, mare solidaritate. Succes, succes, mare succes” și a fost păstrată și promovată de Partidul, Statul și Poporul Vietnamez de-a lungul luptei pentru construirea și protejarea Patriei. Solidaritatea este, de asemenea, un element fundamental important al sprijinului și asistenței din partea forțelor progresiste care luptă pentru democrație, progres și pace în lume.

În al patrulea rând, este vorba de combinația dintre puterea națională cu puterea vremurilor, a puterii interne cu puterea internațională. Puterea națională este o resursă endogenă, incluzând principalii piloni ai oamenilor, naturii, tradițiilor istorice și culturale ale țării; în timp ce puterea vremurilor este tendința de pace, cooperare și dezvoltare, știință și tehnologie, economia cunoașterii și globalizarea. În special, identificarea clară a forțelor interne ca fiind de bază, strategice, pe termen lung, decisive și care trebuie să fie strâns legate și combinate armonios cu forțele externe care sunt și ele importante și descoperitoare.

În al cincilea rând, o altă explicație este conducerea corectă a Partidului. Acesta a fost factorul principal care a determinat victoria revoluției vietnameze. A stăpâni, a aplica creativ și a contribui la dezvoltarea Marxism-Leninismului și a Ideologiei lui Ho Chi Minh; toate orientările și politicile trebuie să provină din realitate și să respecte legile obiective; Partidul trebuie să se auto-inoveze, să se auto-ajusteze în mod regulat, să-și îmbunătățească capacitatea și să-și inoveze metodele de conducere; să construiească un Stat și un sistem politic curat și puternic; să promoveze lupta împotriva corupției, negativității și risipei.

Cum a putut Vietnamul să combine idealurile comuniste cu unele reguli ale economiei de piață?

Realizările importante în dezvoltarea economiei de piață cu orientare socialistă a Vietnamului în ultima vreme au fost realizate, în primul rând, datorită stăpânirii marxism-leninismului, gândirii lui Ho Chi Minh și aplicării lor creative în condițiile specifice Vietnamului, a promovării patriotismului, tradițiilor culturale de mii de ani de istorie, de construire și de apărare ale poporului vietnamez.

Economia de piață cu orientare socialistă din Vietnam este una modernă, integrată la nivel internațional, care funcționează pe deplin și sincron conform legilor economiei de piață, cu gestionarea Statului de drept socialist, condus de Partidul Comunist Vietnamez; asigurarea orientării socialiste pentru scopurile „ unei populații bogate, a unei țări puternice, a democrației, a corectitudinii și civilizației”.

Avem azi în Vietnam o economie cu multe forme de proprietate și multe sectoare economice, în care economia de stat joacă rolul principal; economia colectivă și economia cooperativă sunt în continuă consolidare și dezvoltare; economia privată este o forță motrice importantă. Avem o economie cu investiții străine care este din ce în ce mai încurajată să se dezvolte și care trebuie asigurată să se dezvolte în conformitate cu strategiile, planificarea și planurile de dezvoltare socio-economică a Vietnamului.

Investițiile străine în Vietnam în anul 2023 au fost de 36,6 miliarde USD, o creștere de peste 32% față de 2022, în condiții mondiale foarte dificile. Această atragere masivă de investiții străine este o dovadă clară a atractivității Vietnamului pentru comunitatea de investitori internaționali.

Într-o economie de piață cu orientare socialistă, statul gestionează economia prin politici, legi, strategii și planificare; utilizând mecanisme de piață, instrumente de piață, reguli de valoare, cerere și ofertă, concurență… cu o reglementare armonioasă, rezonabilă și eficientă de către stat pentru a elibera puterea de producție și a facilita, mobiliza și utiliza eficient resursele. În special, statul promulgă și implementează în mod eficient sistemele, mecanismele și politicile și normele juridice adecvate pentru a orienta și a crea un mediu juridic transparent, echitabil și favorabil pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor economice și a actorilor economici.

Ajustarea și managementul statului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare socio-economică în fiecare perioadă; corelarea dezvoltării economice cu realizarea progresului și a corectitudinii sociale; depășirea deficiențelor mecanismului pieței, asigurarea armoniei intereselor și crearea unui mediu și condiții favorabile pentru o dezvoltare rapidă și sustenabilă sunt alte explicații ale modului de funcționare a economiei de piață în Vietnam.

Vietnamul a știut să transforme dușmanii în prieteni, confruntarea în dialog și a devenit un model de vindecare și progres după război”

Ați putea, vă rog, Excelența Voastră, Domnule Prim-Ministru, să ne arătați cele mai importante decizii luate de cel de-al 13-lea Congres Național al Partidului Comunist Vietnamez, în special obiectivele de dezvoltare pe termen scurt și mediu ale Vietnamului?

Al 13-lea Congres al Partidului a definit clar obiectivul de a lupta ca Vietnamul să devină o țară în curs de dezvoltare cu o industrie modernă până în anul 2025, depășind nivelul scăzut al veniturilor medii. Până în 2030, Vietnamul va fi o țară în curs de dezvoltare, cu o industrie modernă și un venit mediu ridicat, iar până în 2045 va fi o țară dezvoltată cu venituri mari.

Pentru a atinge obiectivele strategice de mai sus, Vietnam se concentrează pe construirea elementelor de bază pentru o dezvoltare rapidă și durabilă – adică democrația socialistă, statul de drept socialist și economia de piață cu orientarea socialistă. Promovarea implementării a 3 direcții strategice privind îmbunătățirea instituțională, dezvoltarea resurselor umane și construirea unui sistem de infrastructură sincron și modern, adică prin construirea unei economii independente și autonome asociată cu integrarea economică internațională activă și proactivă, profundă, substanțială și eficientă.

În ceea ce privește economia, continuăm să acordăm prioritate promovării creșterii asociate cu menținerea stabilității macro-economice, controlul inflației și asigurarea unor echilibre majore ale economiei. Promovarea restructurării economice asociate cu modele de creștere inovatoare către industrializare, modernizare, promovarea științei și tehnologiei, inovarea, mobilizarea și utilizarea eficientă a resurselor, ridicarea productivității, calității, eficienței și competitivității economiei, concentrându-ne pe reînnoirea factorilor tradiționali de creștere (investiții, consum, export); în același timp, promovăm cu fermitate noii factori de creștere, cum ar fi economia digitală, economia verde, economia circulară, domeniile emergente (cum ar fi inteligența artificială, cipurile semiconductoare, hidrogenul).

În ceea ce privește cultura, societatea, mediul, promovăm dezvoltarea cuprinzătoare a oamenilor vietnamezi și construirea unei culturi avansate, bogate în identitate națională pentru a deveni cu adevărat o forță endogenă, o forță motrice pentru dezvoltarea națională și protejarea țării. Cultura trebuie pusă la egalitate cu economia, politica și societatea, trezind tradiții patriotice, mândrie națională, credință și dorință de a dezvolta o țară prosperă și fericită.

Noi nu sacrificăm progresul, justiția socială și mediul în schimbul unei simple creșteri economice. Ne concentrăm pe asigurarea securității sociale, îmbunătățirea constantă a vieții materiale și spirituale a Poporului. Întărirea protecției mediului, prevenirea dezastrelor naturale și răspunderea la schimbările climatice sunt alte preocupări serioase ale societății noastre.

În ceea ce privește apărarea și securitatea, maximizăm puterea combinată a întregii națiuni combinată cu forța vremurilor pentru a proteja cu fermitate independența, suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Patriei; asigurăm menținerea unui mediu pașnic și stabil pentru dezvoltarea națională; asigurăm stabilitatea politică și socială; menținem ordinea și siguranța socială; construim o societate ordonată și sigură. Promovăm descentralizarea, întărim disciplina, promovăm prevenirea și combaterea corupției, a negativității și risipei, contribuind la întărirea încrederii în rândul Poporului.

În ceea ce privește afacerile externe, Vietnam rămâne ferm în politica sa externă de independență, autonomie, multilateralizare, diversificare, fiind un bun prieten, un partener de încredere, un membru activ și responsabil al comunității internaționale. Ne concentrăm pe construirea unei economii independente, autonome, asociate cu o integrare internațională proactivă, profundă, substanțială și eficientă în care independența și autonomia stau la bază și forța endogenă pentru îmbunătățirea eficienței cooperării și integrării internaționale. Practica din ultimii ani a arătat că aceasta este o politică foarte corectă și oportună a Vietnamului, contribuind la a ajuta țara să depășească dificultățile și provocările și să obțină realizări mari cu semnificație istorică.

Vietnam este astăzi unul dintre cei mai importanți actori ai relațiilor internaționale în lume, având relații de prietenie cu toate superputerile sau țările mari. Cum reușește Vietnamul să obțină această poziție?

Fiind țara care a suferit cele mai multe dureri și pierderi din cauza războiului, Vietnam înțelege mai bine decât oricine valoarea păcii. Cu spiritul de „a lăsa deoparte trecutul, a respecta diferențele, a promova asemănările, a privi spre viitor”, Vietnamul a transformat dușmanii în prieteni, confruntarea în dialog și a devenit un model de vindecare și progres după război, cu relațiile externe deschise, cuprinzătoare și cu o integrare internațională profundă, de fond și efectivă.

Dintr-o țară asediată și sub embargo, Vietnamul are acum relații cu 193 de țări din întreaga lume; printre cei 30 de parteneri strategici și parteneri cuprinzători, cu cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu membri Grupului G7 și cu membrii G20.

Vietnamul este în prezent membru a peste 70 de organizații și forumuri internaționale, inclusiv cele mai importante instituții multilaterale regionale și globale.

Obținerea realizărilor importante de mai sus se datorează în primul rând linii și politicii externe corecte a Vietnamului, pe baza urmăririi îndeaproape a situației practice, moștenirea și promovarea Marxism-Leninismului, Ideologiei Diplomației lui Ho Chi Minh și promovarea puternică a identității diplomatice a „Bambusului vietnamez: rădăcini solide, trunchiuri puternice, ramuri flexibile”. S7tă ferm la rădăcina filosofiei și diplomației Vietnamului tradiția încrederii în sine, în beneficiul națiunii, precum și spiritul de solidaritate, bunătate și loialitate. Tăria în trunchi este curajul, statornicia în fața tuturor provocărilor și greutăților.

Flexibilitatea în ramuri înseamnă inteligență și creativitate în implementarea afacerilor externe. Soliditatea, flexibilitatea în implementarea politicii externe de independență, autonomă, pace, prietenie, cooperare, dezvoltare, diversificare, multilateralizare, integrare internațională proactivă și activă pe toate canalele Partid, Stat, Adunarea Națională, Guvern și Popor sunt explicațiile care au creat puterea combinată a afacerilor externe ale Vietnamului.

Alături de asta, realizările în dezvoltarea socio-economică; stabilitatea socio-politică, asigurarea fermă a apărării și securității naționale și perseverența cu politica de apărare a celor „patru nu” (neparticiparea la alianțe militare; neasociere cu o țară pentru a lupta cu alta; nepermiterea unor țări străine să înființeze baze militare sau să folosească teritoriul nostru pentru lupta cu alte țări; neutilizarea forței sau amenințarea cu folosirea forței în relațiile internaționale) au contribuit la câștigarea statutului și prestigiului internațional al Vietnamului așa cum este astăzi.

În contextul în care situația regională și mondială este de așteptat să continue să se schimbe rapid, să devină complexă și imprevizibilă, cu probleme fără precedent, afacerile externe ale Vietnamului se confruntă cu mai multe dificultăți și provocări; cu toate acestea, dorim să ne unim mâinile cu alte țări, popoare și comunitatea internațională pentru a continua să contribuim în mod proactiv, pozitiv și eficient la menținerea unui mediu pașnic, stabil și favorabil pentru o dezvoltare rapidă și sustenabilă, pentru a răspunde provocărilor globale, cum ar fi schimbările climatice, dezastrele naturale, epidemiile etc.

Suntem recunoscători ajutorului sincer pe care ni l-a dat România”

Cum evaluați relația actuală dintre România și Vietnam?

Vietnamul și România au o relație de prietenie și cooperare tradițională foarte bună de aproape 75 de ani care continuă să se se extindă și să se dezvolte pozitiv. România este una dintre primele țări care a recunoscut Vietnamul și a oferit sprijin și asistență valoroasă în lupta pentru recâștigarea independenței și reunificării naționale înainte, precum și construcția și dezvoltarea de azi. România a ajutat la formarea a circa 4.000 de experți pentru Vietnam, care reprezintă o resursă umană foarte valoroasă pentru construcția și dezvoltarea țării noastre.

România a susținut activ procesul de negociere, ratificare și implementare a Acordului de Comerț Liber Vietnam – UE (EVFTA), fiind una dintre primele două țări din UE care a ratificat Acordul de Protecție a Investițiilor Vietnam–UE (EVIPA).

În perioada celui mai puternic focar al pandemiei de Covid-19, România a fost prima țară din UE care ne-a acordat 300.000 de doze de vaccinuri, ajutându-ne să depășim pandemia și să ne deschidem pentru redresare și dezvoltare economică. Apreciem mereu, suntem recunoscători și nu uităm niciodată ajutorul oportun, amabil și sincer al Guvernului și Poporului Român.

Suntem încântați de realizările importante de dezvoltarea socio-economică ale României din ultima vreme; în special, rata de creștere economică este întotdeauna printre primele din UE (în 2021 ajungând la 5,9%; în 2022 la 4,8% și în 2023 se estimează că va fi de 3,1%, în ciuda multor dificultăți din lume). PIB-ul pe cap de locuitor este în continuă creștere, în 2022 va ajunge la peste 17 mii USD, iar în 2023 se estimează că va ajunge la peste 18,5 mii USD.

În același timp, relația dintre Vietnam și România se dezvoltă puternic în multe domenii. Cifra de afaceri bidirecțională aproape s-a dublat de la 261 milioane USD în 2019, la 425 milioane USD în 2022. Cele două țări tocmai au semnat Programul de Cooperare în Educație pentru perioada 2023-2026. Cooperarea între localitățile celor două țări este în curs de promovare.

Schimburile interpersonale sunt din ce în ce mai consolidate; din ce în ce mai mulți turiști români vizitează Vietnam.

Cu mari oportunități, potențial și spațiu de cooperare, bazate pe bunele relații tradiționale existente, Vietnamul dorește să aprofundeze în continuare relația de cooperare cu România și să consolideze încrederea politică prin schimburi sporite de delegații la niveluri înalte și la toate nivelurile, pe toate canalele; consolidarea cooperării în forumuri multilaterale și regionale; să continue progrese în comerț și investiții pentru a deveni un pilon în relațiile bilaterale; promovarea cooperării în domenii în care România are puncte forte și Vietnam are potențial precum educația, cultura, societatea, munca, dezvoltarea economiei digitale, verde și circulară, știința și tehnologia, inteligența artificială, domeniile emergente etc.

În același timp, sperăm că Guvernul României va continua să protejeze drepturile legitime ale lucrătorilor vietnamezi din România, creând condiții favorabile pentru ca membrii comunității vietnameze să se integreze, să-și stabilească viața și să facă afaceri pe termen lung, devenind o punte de legătură între cele două ţări.

Știu că ați studiat în România și ați lucrat la Ambasada Vietnamului la București. Vă rugăm să împărtășiți amintirile Dumneavoastre despre România și sentimentele Dumneavoastră când vă întoarceți în vizită în România în calitate de Prim-Ministru al Vietnamului?

Personal, păstrez mereu impresii profunde, sentimente bune și amintiri profunde despre frumoasa Românie, poporul român harnic, prietenos, ospitalier și recunoscător.

Nu voi uita niciodată anii din tinerețe în care am studiat și lucrat în România; îmi amintesc de chipurile, vocile, râsetele și imaginile îndrăgite ale profesorilor și prietenilor români; datorită ajutorului lor important, eu și studenții noștri am devenit ceea ce suntem azi.

Eu și alți foști studenți vietnamezi suntem mereu recunoscători și ne amintim cu drag de eforturile profesorilor, prietenilor și de poporul român care ne-au îndrumat și ne-au ajutat în timpul în care am studiat aici. Cu cunoștințele și expertiza dobândite în România vom continua să contribuim la construirea și protejarea Patriei Vietnameze, în același timp, contribuind activ la prietenia și cooperarea tradițională dintre cele două țări și popoare.

Sunt foarte bucuros și emoționat să mă întorc de această dată în România și cred că vizita va contribui la promovarea, întărirea, aprofundarea și eficientizarea relației prietenoase de cooperare dintre cele două țări, în beneficiul celor două popoare, pentru pace, cooperare și dezvoltare în regiune și lume.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza