Ultima zi de depunere a declarației unice de venit

by admin

Astăzi este ultima zi de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Cei care depun documentul în timp util vor beneficia de bonificații de până la 10% din suma de plată, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv”, se arată în comunicatul ANAF.

Pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv.

De asemenea, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, se acordă o bonificație de 5%.

Declarația unică se utilizează atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de moneda virtuală sau venituri impozabile că urmare a cesiunii de creanță).

Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Nedepunerea declarației unice se sancționează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza