Proiect: Persoanele fizice și juridice vor putea solicita amânări la plata creditelor

by Oana Spiru

Atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice afectate de criză vor putea solicita amânarea la plată a creditelor pe o perioadă limitată de până la 9 luni, conform unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor consultat de Mediafax.

Proiectul de act normativ are în vedere crearea unor facilități privind obligațiile de plată a ratelor și dobânzilor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderilor mici și mijlocii, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoane juridice, informează sursa citată.

Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă de cel mult 9 luni.

Pentru debitorii persoane juridice se prevede prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind afectarea, în sensul scăderii, cu minimum 25%, a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021. În situația debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare.

Dclarația trebui să mai conțină angajamentul de a nu distribui/plăți dividende și de a nu acorda sau rambursa credite către acționari pe perioada aplicării facilității de amânare la plată cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și faptul că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social.

De asemenea, creditorii trebuie să se asigure că respectivii debitori nu au înregistrat incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării precum și că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit situațiilor financiare anuale la 31.12.2021.

Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul că au înregistrat o creștere cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021.

Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, pot solicita amânarea la plată doar pentru creditele pentru care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată și pentru care nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/ un plan de restructurare a datoriilor agreat de comun acord cu creditorul în ultimele 3 luni (care corespund perioadei de declanșare a crizei actuale, pentru a nu evita dublarea măsurilor de sprijin.

Debitorii, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, nu trebuie să se afle în insolvență/incapacitate de plată la data solicitării amânării la plată și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor.

Proiectul de act normativ precizează că au fost identificate aproximativ 43 de mii de companii (reprezentând 6 la sută din numărul de firme active în anul 2020, respectiv 5 la sută din cifra de afaceri agregată și 8 la sută din totalul salariaților) cu o pondere a cheltuielilor cu utilitățile mai mare de 5 la sută în totalul costurilor de producție, considerate a fi cele mai vulnerabile și prezentând risc ridicat în contextul creșterilor de prețuri de pe piața energiei.

Totodată, creșterile prețurilor la energie determină la nivelul populației majorarea cheltuielilor cu utilitățile precum și, ca efect de runda a doua, creșterea cheltuielilor curente, de exemplu ca urmare a sporirii prețurilor la alimente. În data de 4 martie a.c. ,indicele prețurilor la alimente (FFPI) al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a înregistrat cel mai înalt nivel aferent lunii februarie a.c., în termeni reali, depășind nivelul din anul 1974. Indicele FFPI urmărește modificarea lunară a prețurilor internaționale ale unui coș de mărfuri alimentare.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza