Încep lucrările de alimentare cu apă și canalizare în orașul Jibou și satele învecinate

by admin

Pe 21 Mai 2020 la sediul Primăriei Jibou a fost semnat contractul de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în orașul Jibou și extinderea alimentării cu apă în zona Someș Odorhei-Năpradea”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

 Acest contract are o valoare de 43.764.386,77 lei fără TVA, cu o durată de execuție de 24 luni. Lucrările vor viza extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe 19 străzi, pe o lungime de 58 km cu 1237 branșamente precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de 18 km cu 1024 de racorduri pe 42 de străzi.

Lucrările la infrastructura de apă și canalizare propuse se vor executa pe raza Unităților Administrativ Teritoriale din orașul Jibou și localitățile Husia, Noțig, Someș Guruslău, Traniș, Brebi, Jac, Năpradea, Sălățig și Someș Odorhei.

Contractul de lucrări pentru Jibou, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în ansamblul luiare o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Un credit bancar de 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofinanțarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Te-ar putea interesa si

Comenteaza