GALERIE FOTO | Școlile speciale din județul Cluj, pregătite pentru noul an școlar

by Oana Spiru

Unitățile de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj au întreprins o serie de lucrări premergătoare începerii noului an școlar, astfel încât procesul instructiv-educativ să se realizeze în cele mai bune condiții.

Acestea vin în completarea lucrărilor complexe derulate de forul administrativ județean în cadrul mai multor proiecte cu finanțare europeană ce vizează reabilitarea și modernizarea școlilor speciale, prin intermediul cărora toți cei care își desfășoară activitatea în cadrul acestora vor beneficia de facilități la standarde europene.

Astfel, pentru asigurarea condițiilor optime de școlarizare, la 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐮𝐥 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 au fost efectuate lucrări de igienizare, dezinsecție și deratizare, reparații la geamuri și la ușile termopan, înlocuirea unei porțiuni din acoperișul sălii de sport, precum și montarea de parchet în sala profesorală.

La nivelul 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐮𝐳 au fost întreprinse operațiuni de renovare și igienizare a sălilor de clasă/grupă, a grupurilor sanitare și a holurilor. De asemenea, activitățile prilejuite de începerea noului an școlar au vizat renovarea și amenajarea cabinetului de audiologie, a unui cabinet de terapii specifice de compensare, a curții interioare, renovarea, amenajarea și dotarea sălilor de sport și de kinetoterapie, renovarea și dotarea cu table interactive a patru săli destinate claselor de liceu, reparații și zugrăveli parțiale la exteriorul clădirii grădiniței, precum și lucrări parțiale de igienizare la clădirea internat-cantină.

Pentru îndeplinirea condițiilor educaționale optime, la nivelul 𝐆𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 au fost realizate curățenie generală, deratizare, dezinsecție, dezinfecție, întreținerea sistemului de alarmă și de securitate și a obiectelor sanitare, întreținerea și modernizarea curții interioare și a gardului de împrejmuire a curții și clădirii.

Și 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐮𝐥 𝐓𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐣 este pregătit să își primească cursanții, în cadrul acestuia fiind efectuate deratizarea și dezinfecția spațiilor școlare, care sunt echipate cu dotări atât pentru activitățile de la clasă, cât și pentru activitățile terapeutice. Mai mult, în vederea sporirii măsurilor de siguranță, a fost finalizată instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de detectare, semnalizare și avertizare la incendii. 

Tot în scopul derulării în bune condiții a activităților instructiv-educative specifice, la 𝐒𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥𝐚𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐜𝐢𝐮 au fost finalizate dezinsecția și dezinfecția, igienizarea spațiilor unde se desfășoară exerciții cu elevii, a tuturor cabinetelor, băilor, holurilor. De asemenea, a fost curățată curtea școlii și a fost tuns gardul viu. Totodată, au fost executate acțiuni de înlocuire a hidranților și de montare a senzorilor de fum.

Și la nivelul  𝐒𝐜𝐨𝐥𝐢𝐢 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐀𝐮𝐳 𝐊𝐨𝐳𝐦𝐮𝐭𝐳𝐚 𝐅𝐥𝐨́𝐫𝐚 au fost efectuate lucrări de deratizare și igienizare atât în interior cât și în exterior, precum și reparații curente. De altfel, a fost schimbat sistemul de supraveghere video interior-exterior. Pe lângă acestea, în cadrul unității de învățământ se află în desfășurare reabilitarea, cu bani europeni, a clădirii atelierelor.

La 𝐒𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐬 au fost instituite măsuri de igienizare a spațiilor și de curățenie generală. În cadrul instituției sunt în derulate lucrările de eficientizare energetică aferente proiectului POR: “Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu baza de recuperare”, în anul 2021 fiind finalizată și reabilitarea, cu bani europeni, a cantinei și a internatului.

Având în vedere faptul că 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐯𝐚 „𝐌𝐢𝐫𝐨𝐧 𝐈𝐨𝐧𝐞𝐬𝐜𝐮” și 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐯𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐣-𝐍𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚 sunt beneficiarele unor investiții ce vizează reabilitarea și modernizarea sediilor, din fonduri europene, acestea își vor primii elevii în alte locații temporare, unde au fost realizate lucrări de igienizare, respectiv de dezinfecție.

Și 𝐒𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐚 𝐇𝐮𝐞𝐝𝐢𝐧 se află în proces de reabilitare și modernizare, astfel că, pe lângă dezinsecție, dezinfecție și deratizare, activitățile dedicate anului școlar care urmează să înceapă au constat în achiziționarea lemnelor de foc pentru încălzirea spațiilor în  anotimpul rece, asigurarea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, amenajarea sălilor de clasă astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi. 

În plus, s-au organizat circuitele în interiorul unității de învățământ cu trasee prestabilite, fiind asigurat necesarul de dezinfectanți și de măști pentru primul semestru al anului școlar. În vederea încurajării dezinfecției frecvente,  s-au montat dispensere /flacoane. 

Nu în ultimul rând, la 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐬𝐢 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 au avut loc activități de pregătire a profesorilor consilier școlari și a celor logopezi, precum și a unor materiale educaționale adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice pe tematici legate de începerea școlii. Revizuirea materialelor suport și a programelor educaționale pentru facilitarea adaptării școlare a tinerilor și dezvoltarea competențelor socio-emoționale constituie o altă modalitate de organizare pentru debutul anului școlar.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza