Două școli speciale din județul Cluj, beneficiarele unui proiect cu finanțare europeană

by Oana Spiru

Școala Profesională Specială Samus și Liceul Tehnologic Special Dej sunt beneficiarele unui proiect cu finanțare europeană al cărui scop general vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea calității procesului instructiv-educativ.

Finanțarea acordată unităților școlare clujene este destinată derulării unor activități suport care să contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea competențelor obținute de cadrele didactice prin participarea la programele de formare organizate în cadrul proiectului EDICA – Educație – Dezvoltare Instituțională – Capacitate Administrativă.

Totodată, ea va permite implementarea unor mini proiecte educaționale care se axează pe reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, a absenteismului școlar și, implicit, pe stimularea motivației elevilor în vederea participării la cursuri.

Proiectul se derulează prin intermediul Casei Corpului Didactic Sibiu, în calitate de beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza