Control privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă. O societate din Cluj a fost amendată cu 10.000 lei

by Oana Spiru

În perioada 29.03 – 14.04.2021 ITM Cluj a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari.

Motivarea campaniei

Activitatea de “leasing de personal”, desfășurată de agenții de muncă temporară, prin punerea la dispoziția utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare, reprezintă un segment important pe piața muncii din România. Având în vedere că verificarea respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate reprezintă o componentă în activitatea de control a modului de desfășurare a relațiilor de muncă, cât și pentru aducerea la îndeplinire a acțiunilor de control cuprinse în Programul-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021 a fost declanşată Campania naţională privind respectarea de către agenţii de muncă temporară a prevederilor HG nr. 1.256/2011 privind condiţiile de înfiinţare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Totodată, ținând cont de problemele sesizate de către cetăţenii români puşi la dispoziţia beneficiarilor străini prin intermediul agenţilor de muncă temporară, ce implică detaşarea transnaţională, este necesară desfăşurarea unei astfel de campanii, cu extinderea verificărilor prin intermediul sistemului IMI(sistemul de informare al pieței interne).

Obiectivele campaniei

Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de muncă temporară în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;

Creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor şi a salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de muncă temporară și a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referință;

Verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au obiect de activitate principală “Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, referitoare la: contractele de punere la dispoziţie, contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor;

Garantarea unui nivel adecvat de protecție în domeniul securității și sănătății în muncă a salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională pe teritoriul României și pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașare transnațională de pe teritoriul României.

Rezultatele campaniei

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat un număr de 19 controale, o societate fiind sancționată contravențional cu amendă în valoare de 10.000 lei pentru desfășurarea fără autorizație a activităților specifice agentului de muncă temporară.

Te-ar putea interesa si

Comenteaza